Pāriet uz saturu

Garantija

Visām precēm, kas iegādātas no SIA Outfish, tiek piemērota 1 gada garantija.

Jūsu čeks vai rēķins kalpo kā jūsu garantijas karte.

Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defekta vai izejvielu kvalitātes dēļ. Jūs varat atsaukties uz garantiju, sazinoties ar mums.

Bezmaksas garantijas remonts tiks veikts, saskaņā ar ražotāja noteikumiem. Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzu, rūpīgi izlasiet produkta rokasgrāmatu.

Garantijas nosacījumi:

- garantija nesedz mehāniskus bojājumus, skrāpējumus vai citus bojājumus, kas radušies neuzmanīgas lietošanas rezultātā;

- garantija neattiecas uz produkta konstrukcijas elementiem, ja prece bija nepareizi salikta;

- garantija neattiecas uz bojājumiem, ko izraisījuši ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces un citas dabas katastrofas;

- ražotājam ir tiesības atteikt garantiju, ja ir redzamas nekvalificētu remonta mēģinājumu pēdas;.

- garantija attiecas tikai uz precēm, par kurām klients var uzrādīt čeku.

Šie garantijas nosacījumi atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.